sobota 5. prosince 2020, svátek má Jitka  |  english

zajímavosti


na tomto místě budeme čas od času umísovat zajímavosti ze světa internetu, u kterých by vás nemuselo mrzet se pozastavit. budou to buď novinky z gay světa nebo jen obyčejné kratochvilné články či aplikace.


Dopravní nehody - pro øidièe suverÊny...
stránky jsou tady proto, aby si mohl každý prohlédnout dùsledky zbyteènì riskatní, nebo bezohledné jízdy. Naším cílem není zveøejòovat šokující videa se zábìry dopravních nehod a parazitovat na neštìstí druhých. Tento web má sloužit jako varování pøed zbyteènì nebezpeènou a bezohlednou jízdou.


Pravda až to dìsí ?
Znáte ty rùzné myšlenky, co si posílají pøátelé mezi sebou? Nìkteré mají opravdu nìco do sebe a budeme je zde uvádìt.
přejeme dobrou zábavu :-)

jelikož internet je medium velmi nestálé a proměnlivé, nemůžeme přebírat záruku za funkčnost nabízených odkazů mimo 'stránky ušáčkova světa'. proto prosíme za shovívavost

admin hanyz7     |     © 2004-2020    |       rss     |     Ušáček Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |