ter 14. ervence 2020, svtek m Karolna  |  english

ukv denek

‹‹leden 2015››
potsttpasone
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

cel denek
2002  •  2003  •  2004  •  2005  •  2006  •  2007  •  2008  •  2009  •  2010  •  2011  •  2012  •  2013  •  2014  •  2015  •  2016  •  2017  •  2018  •  2019  •  2020  • 

 denek ke staen
Microsoft Office Word 97-2003 (.doc)  |  Adobe Acrobat (.pdf)

uek

Silvester nebo silvestr? 1. 1. 2015  Dnes slavm!

Tak protože sem kluk z vesnice od slovenských hranic, vìtšinou sledujeme slovenské programy a jsou lepší nìkdy než ty naše hihi....a tedy zde jen pøidám to, co jsem napsal na mùj profil na iboys: Vím, že jednou opìt potkám pøítele, kluka, pro kterého bude pohled do mých oèí vším a jeho oèi budou pro mì vším taktéž.. kluka, co se na mnì usmìje i když mi nebude nejlépe a kluka, kterého pohladim, když jemu bude zle....kluka, který mì vezme do kina a budem tam jeden s druhým...držet se za tlapky a vìdìt, že je to naše spoleèná chvíle...... vím, že tì jednou potkám a potkal jsem už pár lásek, které se nìkde pokazili.... s Novým rokem pøichází další nadìje..pøání èi sen? Chci tì najít nebo ty najdeš mnì, nebo se najdeme spoleènì, na tom nezáleží.....záleží jen na tom jak moc se budeme mít rádi a budeme spolu chtít být....navždy? tøeba......ale do té doby hledám kamaráda, nìkoho s kým si budu komunikovat, poznávat se...blbnout i jak jako kamarádi.....

Zima nezima3. 3. 2015  Dnes je cel svt naruby

Ahoj deníèku, prý tì zas zanedbávám, tak dobøe. Co na to øíct....když si myslíš, že jsi potkal nìkoho fajn, že si rozumíte a už už se máte potkat, tak se ten kluk zruší profil, nebo zaène kecy typu víš já vlastnì ještì nai nechci vztah a ani pak nemá chu se potkat. proè takový kluk píše jak moc stojí o to vás poznat, když pak tohle odmítne. Takový èlovìk je podle mì troska. Né úplnì hiena nebo idiot ale tak miniidiot urèitì. Když nekoho nechci tak jej nebalím, neplním mu hlavu nereálnými vìcmi a pak jej neodhodím do koše. Tedy, vìzte, že dnes potkáte na internetu z 90% tyto typy lidí podvodníky (pozor na nì - budou vás vydírat), dále pisálky s bezejmeným profilem, ale pak je tu tøetí nejhorší kategorie - lidi se skuteèným profilem, kousek od vás - napøed vás chtìjí a pak ne - a vám je z toho divnì - proè ten kluk tedy chce neco a pak nechce. Ale deníèku mùj zanedbanej, chceš vìdet jak to je? no když jinak nedaš tak jo, píšu si te´d s jedním kluèinou z Sk, kousek pøes kopec (ja su od hranic valach, šak) a máme se potkat. Už dopøedu po zkušenostech z internetìní se snažim nejsem tak vstøícný, držím se zpet...a držím zpìt i toho modrookyho kluèinu, aby jsme oba mìli nìjaký prostor. Vìøím, že je to bezva kluk a že pøijede....tìším se nìj a uvidíme..po tom všem odpadu co sem potkal na netu to vypadá na støípek kouzelného sklíèka a tøeba skrz tohle sklíèko bude pohled na svet hezèí. A i když spolu nebudem nebo budem chodit....urèite aspon získám fajn kluka, nìkoho, s kym budu chtít zkøížit mou cestu životem a tak, aby se naše cesty potkávali. Cesta životem je klikatá a záleží jen na nás, koho potkáme a zda jej necháme odejít. Mì moji exkluci nechali odejít ze svých životù i když obèas se potkají, ale už jen velmi vzdálenì. Tak deníèku, co ty na to? je ten modrookej kluk klukem modrookým nebo je to internetoý odpad.....

Ã?ekám na nìj?15. 3. 2015  Dnes slavm!

V poslední dobì jsem ekal na tebe..né pøímo na tebe, ale na tebe, on ví na koho èekám, teda vlastnì to neví nebo to ještì neví, protože jinak by jsi byl už byl se mnou. Prostì jsem zaèal to hledání pøehánìt a potkal pár pisálkù, kteøí nakonec pøestali komunikovat. Ale díky hldání jsem potkal dva rùzné kluky z rùzných míst. Jsou zadaní a chtìjí si jen povídat a psát o životì. Díky nim zas trošku zažínám vìøit, že laska se zase objeví. Díky vám kluci..díky Kubíèku a Míšo.... oba jste fajn kluci, máte a milujete své kluky.© radim, 2002-2020

gay kluby www.kl2.cz gaynet.cz Audit a tvorba www strnek
admin hanyz7     |     © 2004-2020    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |