ter 14. ervence 2020, svtek m Karolna  |  english

ukv denek

‹‹leden 2014››
potsttpasone
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

cel denek
2002  •  2003  •  2004  •  2005  •  2006  •  2007  •  2008  •  2009  •  2010  •  2011  •  2012  •  2013  •  2014  •  2015  •  2016  •  2017  •  2018  •  2019  •  2020  • 

 denek ke staen
Microsoft Office Word 97-2003 (.doc)  |  Adobe Acrobat (.pdf)

uek

Dokud nás smrt nerozdìlí11. 1. 2014  Mm sv dny

Nedávno jsme byli na plese støední školy, kde bylo hodnì mladých lidièek. Bylo pøíjemné sledovat i zamilované páry, které se k sobì mají. Najednou jsem si vzpomìl, že právì takhle jsem se choval ke svému klukovi... mohli jsme na sobì oèi nechat, když jsme tanèili tkajsme se pohladili a dali pusu....najednou si èlovìk uvìdomí vlastnì, co v životì hledá. Tím není vztah, který jsme zaèal nìjak tak hledat, ale láska. Láska mrtvé nevìsty..... pøipomíná mi to situaci z filmu tima Burtona - Mrtvá nevìsta. Tam si kluk nemohl zapamatovat svatební slib a šel si to zkusit do lesa. V momentì, kdy se mu podaøilo øíci celý slib, tak nasadil prstýnek vìtvièce. Ovšem nebyla to vìtvièka, ale ruka ženy, která již byla mrtvá. Následnì byla zatažen do podsvìtí, kde odmítal tu dívku, ale èasem zjistil, že si rozumí. Ale zlom pøišel, když zjistili, že je smrt už rozdìlila a svatební slib není platný. Ta nevìsta nakonec pochopila, že i když ten kluk by se vzdal svého života, pøeci jen patøí nìkomu jinšímu. Je to pøíbìh o lásce. Prpto chci najít kluka a být s ním, dokud nás smrt nerozdìlí. Ne jen vztah...

podzim 29. 9. 2014  Je mi smutno, potebuji rozveselit

Co pøinesl podzim......prázdniny, které se nenaplnily podle ušatých pøedstav. Na zaèátku prázdnin jsem ještì mìl pøítele, se kterým jsme se zaèali více sbližovat. Naše pøátelství bylo více kamaradské než partnerské, i když to smìøovalo do vod partnerství. ale jak tomu chce nìkdy osud, naše pøátelství jsme nechali volnì plynout a najednou nejsme spolu. Mám jej rád, ale nebyl jsme zamilovaný.....takový neúsek neúplného vztahu.....nakonec došel nikam..... takže je podzim....jsme rád, že aspon ten kluk v té dobì potkal nìkoho s kým je mu fajn. Otázka je, jestli by náš vztah, i když jsme se mìli rádi, ale nìco tomu chybìlo, by èasem pøùstl v nìco, a konci by byli dva nešastní kluci. Neèekal jsem sice, že se to vyøeší takhle, ale dávám ve vztahu pøednost upøímnosti. Není mi to jedno jak to dopadlo, ale jsem rád, že má svého pøítele. Tøeba to tak mìlo být, mìli jsme se potkat, aby on mohl potkat jeho. Není to tak, že by si jej našel v dobì naše vztahu, ale v dobì, kdy náš vztah pøestal fungovat. Doufám, že na obou stranách zùstali hezké vzpomínky, že jsme pøátelé a kamaráda, jak sjem si to slíbili. Víc jsme si neslíbili a ten slib jsme dodrželi....a co život a kluci? No teda teï nevím....jako že odpovídám na to jednou vìtou......teï hledám jen kamaráda.....pøítele až tam nìkde vzadu......

Prý flákám deníèek14. 10. 2014  Dnes slavm!

Asi je to tak, ono do deníèku si zapisuji,k dyž mnou projede nìjaký hluboký zážitek. A teda dnes jeden projel, když jsme psal svému expøíteli, kdy se z nás mìli stát pøítelové, ale nìjak se to naše pøátelství nezvrhlo v nic víc. Psal jsem mu, že na nìj myslím.....urèitì jej mám rád a neèekal jsem, že když nìjak spolu nedokážeme komunikovat z oèí do oèí a øikat si duležité vìci, že se to nìjak vylepší...no ale nic..tedy jsem mu psal a myslel jsem na nìj a na to, jestli ta krize vzájemného poznávání, které se zaseklo na tom vzájemnì si øíct, co cítíme....myslel jsem si že to ani krize není spíš èas srovnat myšlenky...a tak jsem ted bez pøítele a nevím co hledám....pøiznám se, že hledám kamoše, milence, kohokoliv, ale né vztah..divné....ale spíš se nejde uvrtat do nìèeho, když se èlovìk ještì plácá v nìèem jinším....píšu si s pár klukama a nìkteøí neodpovídají....a je tu jeden kluèisko ušatá, píšeme si, jsme kousek od sebeve Zlínì, ale nejsme schopni se vidìt, píšeme si vše možné a nemožné a pøitom se neznáme...zátáhl bych ho do pelíšku na nìjaké bezva mazleí jako dva kámoši? nebo on mnì? Myslím na mazlení, myslím na to prostì cítit nìèí tìlo, nìèí vzrušení, ale necítím se ještì nikoho milovat duší....jak je ten svìt zamotaný...a jestli nìkdo rozumí, tomu co momentálnì píšu a pøeèetl to až sem, tak poznal život a jeho klièky. Dík, že si to èteète, pomáhá vám to? Pomáhá to mnì uklidit si v hlavì, najít myšlenky a dostat je z mé hlavy tak, abych vìdìl co cítím? Když napíšte své vnitøní pocity tak, že je vidíte v textu, tak to pomáhá si udìlat poøádek..od toho deníèek je..zaznamenat to dobré a i to zlé......a jedine na co ted myslim, jak nekomu šmejdit v boxerkách.....:)© radim, 2002-2020

gay kluby www.kl2.cz gaynet.cz Audit a tvorba www strnek
admin hanyz7     |     © 2004-2020    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |