ter 14. ervence 2020, svtek m Karolna  |  english

ukv denek

‹‹leden 2012››
potsttpasone
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

cel denek
2002  •  2003  •  2004  •  2005  •  2006  •  2007  •  2008  •  2009  •  2010  •  2011  •  2012  •  2013  •  2014  •  2015  •  2016  •  2017  •  2018  •  2019  •  2020  • 

 denek ke staen
Microsoft Office Word 97-2003 (.doc)  |  Adobe Acrobat (.pdf)

uek

Vánoce, Nový rok9. 1. 2012  Ach, ta lska nebesk

Tak vánoce byly moc fajn. V pátek jsem nìjak nazdobil stromeèek bez miláèka, byl v práci. Pøišel až veèer a hned ráno jel do èech za rodinou. Sice jsme byli každý jinde, ale pak se mi za 2 dny vrátil a pak jsme si dali dáreèky a snìdli spolu kapra, který na nìj kupodivu zbyl. Každý den spolu usínáme, každý den se probudíme vedle sebe, polibekem to samo zaène i skonèí..... a pak silvestr. Konìènì máš volno, pøijedou dva kamaradi, co spolu bydlí øadu let a udìlaáme si hezký silvestr. Zahrálo jsme si žolíky, pojedli dobroty a hlavnì Zdeneèkùv krtkùv dort. Byl moc dobrý a hezky chlazený. Pøed pùlnocí vybíháme pøed dùm, bouchneme šampanské a jelikož každému z nás jdou jinak hodinky, udìláme prùmìr èasu. Bouchnem a pøijeme si už témìø ledovým perlivým nápojem. Za chvilku zaènou první ohnostroje v naší vesnièce ........ je to hezký..pak se jdem kouknout do centra vesnièky a pak šup do pelíšku, aby jsme spolu hezky usnuly. Jsem rád, že jsme se našli, i když naše cesty se musely zkøížít na vzdálenost více jak 500km :)

Ou jééé27. 7. 2012  Ach, ta lska nebesk

Tak dnes jsem okomentoval jeden stav na facebooku takhle Tak v dnesní dobì najít nìjak rozumnou cestu g životem, na ní potkat pár super lidièek je dost složitý. Ten g svìt se èím dál tím víc mìní a ten smìr není moc k lepšímu. Ale jsme na dlouhé cestì (prý se tomu øíká život) a tam máme zøejmnì potkat i pár nesprávných lidí, aby, až potkáme toho správného, jsme vìdìli, že je to ten správný :) Je to asi vážnì nìco, když se dva poznají (pokud mají tu možnost se setkat, seznamit a najít jeden druhého) a pak se rozvine hezký vztah. Tak nám s pøítelem to zatím klape. Ovíkendu jsme navštívily �eský ráj, projeli se malou parní mašinou rájem a pak jsme si zahráli minigolf ve skvìlém kempu sedmihorky, v noci pøišel déšt a ve stanu nám trochu zateklo, ale nezrazavìli jsme. Ráno jsme si dali bezva snídani v kepmu a pak smìr bozkovské jeskynì. Cesta k nim (od vlaku) vedla dost strmou cestou lesem, ale našli jsme.. fajn jeskynì. Po jeskyních se vrátíme zpìt do Liberce..... kde jsem se ještì ráno toulal mìstem po turistické znaèce, která mapuje parky v LBC. Na obìd jsem byl pozván na kuøecí øízeèek a pak sem cestoval domù. Víkend s miláèkem byl moc fajn a divím se všem, co se k nìmu v minulosti chovali (tak, že ho nechali) a doufám, že i on se diví všem, co nechali mnì :)

Zázrak lásky nebo láska zázrakù21. 10. 2012  Ach, ta lska nebesk

Dnes je nedìle velmi èasnì ráno. Právì jsme byl na fajn gay diskotéce. Mùj pøítel tam nemohl být se mnou, protože byl v práci a moc se mu nelíbilo, že jdu bez nìj. Ještì jsme spolu nebyly poøádnì na diskotéce si zablbnout a mnì to už oèividnì chybìlo :) Potkal jsem zde svého 4expøítele (který je stejnì jako já zadaný) a popovídalijsme si o životì a tak všeobecnì. Láska je zázrak, který kdo neprožije tak pøišel o mnoho. Když se z lásky stane pøátelství, je to zázrak. Né každý dokáže pochopit, že dva lidi, co se mìli dávno rádi, jsou pøátelé a dokáží si povídat. Chtìl jsem, abych tam mohl být i s manžílkem, aby jsme si spolu zatancovali a zablbli. Obèas je ten mùj kluk ušatý nucen (zcela nenásilnì) potkávat i mé exlásky. Ty lásky, co žily a nìjak se staly souèásti života, vesmíru. Jsem rád, že to, co jsem kdysy prožil hezkého neskonèilo na smetišti vzpomínek, že každá etapa života mìla svùj význam a své místo. Taky jsem moc rád za svého manžílka i když teï se vídáme málo,ale to se zmìní èasem. Nìkdy to má se mnou tìžké, protože je složité dívat se na lásku jiného, kterou pøed tím nepoznal takhle hlubokou. Hluboká láska je cit. který nelze vymazat. Vím, že je divné øíct, že všechny mé exlásky mají v mém srdci místo, ale mé srdce patøí jen jednomu miláèkovi roštákovi :)© radim, 2002-2020

gay kluby www.kl2.cz gaynet.cz Audit a tvorba www strnek
admin hanyz7     |     © 2004-2020    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |