ter 14. ervence 2020, svtek m Karolna  |  english

ukv denek

‹‹nor 2006››
potsttpasone
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728     

cel denek
2002  •  2003  •  2004  •  2005  •  2006  •  2007  •  2008  •  2009  •  2010  •  2011  •  2012  •  2013  •  2014  •  2015  •  2016  •  2017  •  2018  •  2019  •  2020  • 

 denek ke staen
Microsoft Office Word 97-2003 (.doc)  |  Adobe Acrobat (.pdf)

uek

Láska ?1. 2. 2006  Ach, ta lska nebesk

Na internetu si celkem èasto povídám s kluky odevšad.... z velké èásti jsou to kluci, co nìkoho hledají, co nìkoho ztratili anebo naopak nìkoho ještì nehledali.....pak je malá hrstka tìch, co už nìkoho mají a je radost vìdìt, že se dá najít vztah a láska. Vèera, když jsem projíždìl na netu inzeráty a na chatu komunikoval s vícero klukama, kteøí ve mnì vidí kluka, který by se jim líbil a se kterým by si dovedli pøedstavit prožívat vztah....tak to vždy to narazí jen na jednu malièkost,,, dá se vyjádøit v kilometrech, metrech prostì èím chcete...je to dálka...ono tajemné slovo, které ve své podstatì je pro nìkoho dobrodružství, když se vydá do dálek a pro nìkoho dìsivá pøedstava mít kluka z daleka. Dìkuju všem, kteøí mnì kdy odpovìdìli na inzerát, ale tím, že jsme se nikdy nepotkali svìdèí právì o této zákeøné pøekážce, která dokáže rozdìlit i ty dva nejzamilovanìjší kluky na svìtì...asi bych to už nikdy nechtìl zažít, ale na druhou stranu právì v té dálce mùže být kluk, který mne bude milovat celým svým srdíèkem a já jeho a èasem dokážeme najít spoleènou cestu životem. Blíží se Valentýn a mnì už ted je jasné, že pro mì to nebude ten nejštastnìjší den...mám své pøátele, kamarády na netu, které jsem nikdy nevidìl a jsem moc rád, že je mám.....vážím si svého života a života všech lidí, kteøí jsou štastní i neštastní. Být sám a bez lásky je velmi smutné, ale vždy je tam nepatrná jiskøièka nadìje, která se snad rozhoøí v plamen lásky, který snad už neudusí ani ta dálka...prstýnek, který jsme si s jedním mým manžílkem slibovali, že si poøídíme a až druhý manžílek mi jej navlékl na prst a symbolizoval naši úžasnou lásku teï nìkde neží na dnì šuplíku a èeká asi tak jako já.....až pøíjde kluk a nasadím mi jej na prst a øekne Ráduláèku miluju tì..

Vèerejší veèer...22. 2. 2006  Dnes je cel svt naruby

vèerejší veèer nebyl by nièím zvláštním až na to, kdyby nepøišla smska od králièka, Ušáèku nechceš pøijet?? Jelikož to k sobì máme 17 km tak jsem sednul do auta a za chvilku byl u nìj. Bylo už pozdì veèer a opìt mi uvaøil ten jeho moc dobrý èaj. Sedìli jsme hodinku a jen si povídali o všem možném. Když jsem už musel pomalu jít, tak projevil zájem, že mi chce dát pusu. Škádlili jsme se jako koata, protože já pusu od nìj chtìl moc dostat, ale nìjak jsem nevìdìl jestli on také. První pusa byla kouzelná a ty další ještì víc. Jeho nìžné a sladké polibky byli tak užasné jako je on sám....kdyby nemìla pøijít jeho mamka z práce, tak by jsme urèitì se líbali až do rána....škoda jen, že zatím se mnou nechce chodit a i když je to už skoro rok, co jsme se rozešli, tak mezi námi stále je láska, která jednou možná opìt vzplane možná ne...© radim, 2002-2020

gay kluby www.kl2.cz gaynet.cz Audit a tvorba www strnek
admin hanyz7     |     © 2004-2020    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |