sobota 5. prosince 2020, svtek m Jitka  |  english

aktuality

 • Pozvanka na tradicni vyslap 28. 12. 2019 Vanocni vyslap na Malou Lhotu - sobota 28. prosince 2019 Trasa: Val.Mezirici - Mala Lhota - Bystricka, celkem 12 Km Sraz: v 9:40 hod. pred budovou AN Val. Mezirici Tesime se na vas.  VALACH.org
  2019-10-15 10:23:59
 • POZVANKA: Na Hostyn za zveriinovymi hody, nedele 20. rijna 2019 Sraz: 9.20 Bystrice pod Hostynem, v prostoru autobusoveho nadrazi, odsud odjezd autobusem v 9.25 do Rusavy Trasa: Rusava - Pardus - Klapinov - Skalny - Hostyn - Bystrice pod Hostynem, celkem cca 14 Km Tesime se na Vas!   VALACH.org
  2019-10-15 10:16:07
 • ěščřžýáíé ěščřžýáíé  
  2019-03-29 09:30:57
 • čřžýáěščž čřžýáěščž  
  2019-03-29 09:25:24
 • ěščřžýáí ěščřžřžýá  
  2019-03-29 09:11:18
 • U? IV??LET DO OSTRAVY - SV??T TECHNIKY DOLN?? V??TKOVICE V ned?¬li 12. b?¸ezna 2017 jsme se vydali po duhov?©m plese, kter?? se konal v soboutu, na pohodov?? u??iv??let do oblasti vysok??ch pec?­. Nakonec se n??s se??lo celkem ?¨ty?¸i kamar??di a vyrazili jsme objevovat tuto technickou pam??tku. usivylet2017a.jpg  Dolnivitkovice.cz
  2017-03-03 09:40:45
 • Tramvaj proti AIDS vyjede 1.12. do pra??sk??ch ulic ji?? pot?¸in??ct?© Zveme v??echny na 13. ro?¨n?­k bezplatn?© j?­zdy osv?¬tov?© tramvaje po?¸??dan?© Dopravn?­m podnikem hl. m. Prahy ve spolupr??ci s ??eskou spole?¨nost?­ AIDS pomoc, z.s. u p?¸?­le??itosti Sv?¬tov?©ho dne boje proti AIDS. Bude vyj?­??d?¬t ze zast??vky V??stavi??t?¬ Hole??ovice (smy?¨ka) a kon?¨it bude v zast??vce Florenc (smy?¨ka). tramvay.jpg  colourplanet.zc
  2016-11-27 20:21:10
 • M?¬s?­c queer historie P?¬tice spolk?? p?¸ipravila na duben 2016 M?¬s?­c queer historie, seri??l jednadvaceti akc?­ t??kaj?­c?­ch se minulosti LGBT lid?­ a jejich situace v ?¨esk?©m kontextu. C?­lem M?¬s?­ce je p?¸edstavit formou p?¸edn????ek, v??stav, projekc?­ a diskus?­ paletu pohled?? na minulost, kter?© maj?­ spole?¨n?© to, ??e obohacuj?­ jej?­ v??klad o jednu z dosud marginalizovan??ch dimenz?­. mesicqueerhist.jpg  Více zde:
  2016-04-10 20:01:29
 • 23. 4. P??lava 2016 - Tradi?¨n?­ zah??jen?­ sez??ny. Sraz v Brn?¬ hlavn?­m n??dra???­ u vedlej???­ho vchodu (vchod bl?­?? k po??t?¬) v sobotu 23. dubna v 8: 45. Odjezd do Popic v 9: 10 (p?¸?­jezd 9: 51 â?? po?¨k??me na p?¸?­jezd vlaku od B?¸eclavi v 10: 08). Trasa: Popice â?? Doln?­ V?¬stonice â?? D?­v?¨?­ hrady â?? D?¬v?­n â?? Sirot?¨?­ hr??dek â?? Mikulov. Odjezd z Mikulova do Brna busem v 16:10, 18:10 (p?¸?­jezd v 17:34, 19:34) nebo vlakem p?¸es B?¸eclav v 16:01 (p?¸?­jezd BV 16:29, v 16:40 do BM, p?¸?­j. 17:24) nebo 18:01 (p?¸?­j. BV 18:29, p?¸?­j. BM 19:24). D?©lka cca 20 km. Akce je spojena s akc?­ Prague Bears P??lava a Valtick?© podzem?­ s P?¬??ky atd., kter?? pokra?¨uje do ned?¬le. palava.jpg  Pìšky atd.
  2016-04-06 20:35:04
 • Velikono?¨n?­ testov??n?­ HIV Pokud p?¸em????l?­te nad t?­m, ??e si chcete nechat ud?¬lat test na HIV infekci, ale nechce se V??m nav??t?­vit ????dn?© testovac?­ m?­sto, nebo se V??m nechce ?¨ekat t??den na v??sledky, vyu??ijte toho, ??e budeme prov??d?¬t testov??n?­ v ter?©nu na Praze 2 a na Morav?¬. Ve Zl?­n?¬ bude sanitka 30. b?¸ezna 2016 od 09:00 do 19:00 n??s potk??te ve Zl?­n?¬ u klubu 204. V Olomouci budeme testovat 31. b?¸ezna 2016 od 12:00 do 17:00. Sanitku z Domu sv?¬tla najdete v Jeremkov?¬ ulici (naproti Hlavn?­mu n??dra???­). hivtestzlin.jpg  více zde:
  2016-03-28 08:48:16
 • 2016: GAYMAN VERSUS GAYROKU Tento rok ?¨ekaj?­ na??i gay sc?©nu dv?¬ sout?¬??e kr??sy gay kluk?? na podzim. Sout?¬?? GAYMAN a d??le GAY ROKU v Praze. Dr???­me sout?¬???­c?­m palce. gayman-final.jpg  http://usacek.eu/mr_gay/
  2016-03-21 18:03:14
 • Smutn?? peka?¸ Jarda neusp?¬l na castingu Gaye roku Medi??ln?¬ nejprofl??knut?¬j???­ kluk, kter?? se uch??zel o titul Gaye roku 2015, odjel v sobotu z Prahy s nepo?¸?­zenou. Nepro??el neve?¸ejn??m castingem, kter?? prob?¬hl v kade?¸nick?©m salonu Tom????e Arsova. Potom, co mu porota uk??zala palec dol??, smutnil a hledal ??t?¬chu u kamar??da, kter?? ho doprov??zel. jj2015.jpg  více na BOYLER.cz
  2015-03-14 18:20:18
 • 7. ro?¨n?­k Reprezenta?¨n?­ho Duhov?©ho plesu 11. 3. 2017 Op?¬t po roce skv?¬l?? akce v Clarion Congress Hotel Ostrava. Cel??m ve?¨erem prov??zel moder??tor R??dia FREKVENCE 1 Lubo?? Proch??zka, skupina Rivieras Show Band a DJ Berry. Jako hlavn?­ host ve?¨era vystoupila DARA ROLINS a aamoz?¸ejm?¬ bohat?? tombola. D?¬kujeme za skv?¬lou duhovou akci po?¸adatel??m. dp2015.jpg  duhovýples.cz
  2017-02-19 13:02:03
 • QueerBall BRNO Za Queer Ballem stoj?­ lid?©, kte?¸?­ miluj?­ z??bavu a r??di ji zprost?¸edkov??vaj?­ ostatn?­m. Vyzpov?­dali jsme proto organiz??tory t?¸et?­ho ro?¨n?­ku LGBT plesu Queer Ball, pro?¨ jej pom??haj?­ tvo?¸it a na co se m????eme t?¬??it v leto??n?­m ro?¨n?­ku, kter?? se uskute?¨n?­ 6. b?¸ezna v Brn?¬. qb2015.jpg  nakluky.cz
  2015-02-03 12:59:28
 • Dopravn?­ podniky bojuj?­ proti AIDS - Osv?¬tov?? tramvaj 1. prosince 2014 Prvn?­ho prosince je celosv?¬tov?? Den boje proti AIDS a v ??esku se poprv?© poda?¸ilo do t?©to akce zapojit t?©m?¬?¸ v??echny dopravn?­ podniky, kter?© provozuj?­ tramvajovou dopravu. V Praze, Ostrav?¬, Brn?¬, Plzni, Olomouci a Liberci vyprav?­ ??esk?? spole?¨nost AIDS pomoc preventivn?­ tramvaje. Ob?¨an?© a n??v??t?¬vn?­ci t?¬chto m?¬st v nich budou moci cestovat zdarma a z?­skat informace o problematice HIV/AIDS a tak?© kde se ve sv?©m regionu mohou nechat otestovat. ot2014.jpg  více inho zde.
  2014-11-24 17:45:57
 • Bezplatn?© testov??n?­ na HIV: Praha, Ostrava, Zl?­n, Olomouc, Liberec, Jihlava, P?¸erov a dal???­ m?¬sta ??esk?? spole?¨nost AIDS pomoc organizuje Evropsk?? t??den bezplatn?©ho testov??n?­. Bezplatn?¬ a anonymn?¬ se budete moci nechat otestovat cel?? t??den od pond?¬l?­ 24. 11. do 28. 12. a na vybran??ch m?­stech i 01. 12. 2014. V?­ce zde:  Nakluky.cz
  2014-11-24 17:35:44
 • Peka?¸ Jarda chce b??t Gay roku ...a hned p?¸iznal barvu: To?¨il jsem porno, ale nestyd?­m se. U???­val jsem si to! Jaroslav Jurko (28) pracuje jako peka?¸, ale rozhodn?¬ to nebyla jedin?? ob??iva, jakou kdy d?¬lal. Pro??el si taky focen?­m a nat???¨en?­ porna. Minulosti nelituje, te?? se chce st??t Gayem roku. gayroku2014.jpg   Boyler.cz
  2014-12-24 17:33:42
 • GAYMAN 2015 - OPENING NIGTH V sobotu 20. z???¸?­ bude v Piano baru na ??i??kov?¬ ofici??ln?¬ zah??jen dal???­ ro?¨n?­k sout?¬??e kr??sy gay kluk??. Slavnostn?­m ve?¨erem provede prezident sout?¬??e Marian Kajzer a ne?¨ekan?¬ report?©r hv?¬zdn?©ho port??lu Gaynet.cz - Jan Jakubec.   Více zde:
  2014-09-13 11:57:20
 • MU?? ROKU 2014 V p??tek 22. srpna 2014 se konala op?¬t skv?¬l?? sout?¬?? p??nsk?© kr??sy v N??chod?¬. V s??le hotelu Ber??nek to op?¬t v?¸elo a pod?­vejte se videosest?¸ih z cel?©ho ve?¨era. V?­t?¬zem se stal Tom???? Dumbrovsk??. V?­ce na muzroku2014.jpg  GAYNET.CZ
  2014-09-10 20:14:00
 • ZL??N: JEDINE??N?? SHOW P??EDN?? ??ESK?? TRAVESTY SKUPINY 25. Z?????? 2014 ZVEME V? ECHNY DO INTERHOTELU MOSKVA NA PRVN?? JEDINE??NOU SHOW P??EDN?? ??ESK?? TRAVESTY SKUPINY SCANDALLADIES BRNO. UVIDITE PLNO N??DHERN??CH DAM ??ESK??HO I ZAHRANI??N??HO SHOWBYZNYSU,MNOHO V??PRAVN??CH KOST??M??,KR??SN??HO L????EN??,SPOUSTY LEGRACE A Z??BAVY, NA KTEROU BUDETE DLOUHO VZPOM??NAT.  info zde
  2014-09-10 19:53:03

   1 / 18   >  >>

admin hanyz7     |     © 2004-2020    |       rss     |     Uek Radim     |         |     optimalizace PageRank.cz     |